NAGI™ Stent_Endoscopic ultrasound-guided placement of plastic vs. biflanged metal stents for therapy of walled-off necrosis: a retrospective single-center series

Endoscopy
Biliary
Author
Taewoong Medical
Date
2017-01-19 16:04
Views
1357
 

Endoscopic ultrasound-guided placement of plastic vs. biflanged metal stents for therapy of walled-off necrosis: a retrospective single-center series

Shuntaro Mukai, Takao Itoi, Todd H. Baron, Atsushi Sofuni, Fumihide Itokawa, Toshio Kurihara,
Takayoshi Tsuchiya, Kentaro Ishii, Shujiro Tsuji, Nobuhito Ikeuchi, Reina Tanaka, Junko Umeda,
Ryosuke Tonozuka, Mitsuyoshi Honjo, Takuji Gotoda, Fuminori Moriyasu, Ichiro Yasuda


by Shuntaro Mukai et al [Endoscopy. 2015 Jan;47(1):47-55]

 
[NAGI] Endoscopic ultrasound-guided placement of plastic vs. biflanged metal stents for therapy of walled-off necrosis_ a retro

Request Password

Job Role *

NAME *

E-MAIL *

Phone *

Company *

Country

Article title *